ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace

        สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2501 ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 7 ระบบขาวดำ 525 เส้น มีรัศมีการแพร่ภาพครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเพพฯ และภาคกลางโดยรอบ ประมาณ 18 จังหวัด และได้พัฒนากิจการให้ก้าวหน้ามาเป็นลำดับ

        ปี พ.ศ.2517 ได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นการส่งโทรทัศน์สีระบบ CCIR. (Comite Concultatief Internation Des Radio Communication.) ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 5 จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับมีโครงการจัดตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณขยายพื้นที่ออกอากาศแพร่ภาพไปยังผู้รับในพื้นที่ส่วนภูมิภาคตามลำดับ

        ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้รับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้กว้างขวางทั่วยิ่งขึ้น จึงได้มีโครงการพัฒนาจัดตั้งสถานีเครือข่ายถ่ายทอดสัญญาณไปสู่จังหวัดสำคัญ ๆ พื้นที่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและเศรฐกิจต่อมาตามลำดับ ได้แก่         

 • พ.ศ.2518 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแห่งแรกที่ เขากบ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผ่านข่ายสื่อสัญญาณของ ทศท. ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 8
 • พ.ศ.2519 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแห่งที่ 2 ที่ เขายายเที่ยง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผ่านข่ายสื่อสัญญาณของ ทศท. ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 8
 • พ.ศ.2527 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกแห่งที่ 3 ที่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยรับสัญญาณจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ด้วยสื่อสัญญาณผ่านดาวเทียม (เป็นสถานีแรก และต่อมาได้ใช้เป็นสื่อสัญญาณหลักให้กับทุกสถานี) ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 5
 • พ.ศ.2529 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพิ่มขึ้นอีก 2 สถานี ได้แก่
  1. อ.เขืองใน จ.อุบลราชธานี ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 10
  2. เขาคอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 8
 • พ.ศ.2531 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพิ่มขึ้นอีก 5 สถานี ได้แก่
  1. เขาสมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 11
  2. เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 11
  3. เขาตะเภาคว่ำ อ.เมือง จ.ระยอง ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
  4. เขาท่าเพชร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
  5. เขาโต๊ะแซ๊ะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 3
 • พ.ศ.2532 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพิ่มขึ้นอีก 5 สถานี ได้แก่
  1. ดอนป่าสัก อ.แม่จัน จ.เชียงราย ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 12
  2. เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 5
  3. เขาภูพาน อ.ถูเขียว จ.สกลนคร ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 5
  4. บ้านจอมเสด็จ อ.มือง จ.หนองคาย ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
  5. บ้านเจาะวา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
 • พ.ศ.2535 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพิ่มขึ้นอีก 8 สถานี ได้แก่
  1. เขาบือยอ อ.เมือง จ.ยะลา ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 3
  2. ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 3
  3. อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 3
      - ปัจจุบันย้ายไปอยู่ที่ เขารามโรม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
  4. เขาพระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
  5. เขาแม่ปาน ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
  6. โคกตาหอม อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
  7. บ้านหนองนกเขา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
      - ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น บ้านหนองนกเขา อ.เมือง จ.สระแก้ว
  8. ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 7
 • พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งสถานีภ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพิ่มขึ้นอีก 6 สถานี ได้แก่
  1. ดอยเขาแก้ว ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 5
  2. เขาพันสิบ อ.เมือง จ.ตาก ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 4
  3. ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 7
  4. เขาเมืองสูง อ.เมือง จ.ระนอง ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 3
  5. ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 3
  6. ต.นาข้ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ออกอากาศแพร่ภาพทางช่อง 8

[ หน้า 2 ] [ หน้า 3 ]