ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace
สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จ.นครสวรรค์

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลสถานี

ที่ตั้ง เลขที่ 109/1-9 ถ.อัมรินทร์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-224-117
เริ่มออกอากาศ ปลายปี 2517
ความถี่ออกอากาศ VHF. CH-8
พื้นที่เขตบริการ 29,724    ตารางกิโลเมตร
ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล
123    เมตร
ความสูงเสาอากาศ 67    เมตร
เว็บไซด์ -
e-mail -
พื้นที่ออกอากาศ
  • จ.นครสวรรค์ ได้แก่ อ.เมือง อ.พยุหคีรี อ.บรรพต อ.ท่าตะโก อ.ชุมแสง อ.ไพศาลี อ.หนองบัว อ.ตากฟ้า อ.ลาดยาว อ.ตาคลี และ กิ่ง อ.แม่วงก์
  • จ.อุทัยธานี ได้แก่ อ.เมือง อ.หนองฉาง อ.หนองขาหย่าง อ.ลานสัก และ กิ่ง อ.หนองมะโหน่ง
  • จ.ชัยนาท ได้แก่ อ.เมือง อ.วัดสิงห์
  • จ.พิจิตร ได้แก่ อ.บึงนาราง อ.โพทะเล อ.บางมูลนาก
  • จ.กำแพงเพชร ได้แก่ อ.ขารุวรลักษณ์บุรี
  • จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ อ.บึงสามพัน

เจ้าหน้าที่

ชื่อ : นายสันธาน    โพธิ์พยอม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานี
e-mail : sunpuutharn@hotmail.com
ชื่อ : นายธนยศ    รังสีธรรม
ตำแหน่ง : หน.ชุด / ช่างชั้น 3
e-mail : -
ชื่อ : ร.ต.ประเสริฐ     สนิท
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail : armnco241@gmail.com
ชื่อ : จ.ส.อ.ประสิทธิพร    ทับงาม
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail :

อื่นๆ