ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace
สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จ.สกลนคร

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลสถานี

ที่ตั้ง เขาภูพาน เลขที่ 476 ม.8 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4298-1050
เริ่มออกอากาศ มีนาคม พ.ศ.2532
ความถี่ออกอากาศ VHF. CH-5
พื้นที่เขตบริการ 19,241    ตารางกิโลเมตร
ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล
320    เมตร
ความสูงเสาอากาศ 100    เมตร
เว็บไซด์ http://www.geocities.com/pansoomboon/sakolnakon.html
e-mail tv5sk@hotmail.com
พื้นที่ออกอากาศ
  • จ.สกลนคร อ.เมือง,อ.กุสมาลย์,อ.พรรณานิคม,อ.อากาศอำนวย,อ.โคกศรีสุพรรณ,อ.กุดปาก,อ.เต่างอย,กิ่ง อ.น้ำอูนอ.วาริชภูมิ,อ.วานรนิวาส,อ.บ้านม่วง,อ.ส่องดาว,อ.พังโคน
  • จ.นครพนม อ.เมือง,อ.ธาตุพนม,อ.ศรีสงคราม,อ.ท่าอุเทน,อ.ปลาปาก,อ.เรณูนคร,อ.นาแก
  • จ.กาฬสินธุ์ อ.เขาวง,อ.กุสินารายณ์ อ.สมเด็จ 

เจ้าหน้าที่

ชื่อ : นายคำมูล    บุตรตะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานี
e-mail : Kumoon2510@gmail.com
ชื่อ : นายนันท์    นันทโพธิ์เดช
ตำแหน่ง : หน.ชุด / ช่างชั้น 3
e-mail : -
ชื่อ : นายพงษ์สวัสดิ์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail : -
ชื่อ : นายบรรเทิง    หตะเสน
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail : -

อื่นๆ