ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace
สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จ.ชุมพร

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลสถานี

ที่ตั้ง บ้านขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190
โทรศัพท์ 0-7764-1600
เริ่มออกอากาศ เมษายน พ.ศ. 2538
ความถี่ออกอากาศ VHF. CH-7
พื้นที่เขตบริการ 8,006    ตารางกิโลเมตร
ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล
20    เมตร
ความสูงเสาอากาศ 100    เมตร
เว็บไซด์ http://southern.tx-tv5.net/chumporn
e-mail -
พื้นที่ออกอากาศ

ในเขตพื้นที่

     ทิศเหนือ  อำเภอท่าแซะ , อำเภอปะทิว  ทิศใต้ อำเภอสวี , อำเภอทุ่งตะโก , อำเภอหลังสวน

และ อำเภอละแม   ทิศตะวันออก  อำเภอเมืองชุมพร และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย   ทิศตะวันตก                   

อำเภอเมืองบางส่วน , อำเภอพะโต๊ะ  

นอกเขตพื้นที่

     ทิศเหนือ  อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ทิศใต้  อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ทิศตะวันออก  ไม่มี   ทิศตะวันตก   อำเภอกระบุรี และ อำเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง


เจ้าหน้าที่

ชื่อ : นายสมศักดิ์    อินปลอด
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าสถานี
e-mail : -
ชื่อ : นายธีรพล    ม่วงประเสริฐ
ตำแหน่ง : หน.ชุด / ช่างชั้น 3
e-mail : -
ชื่อ : นายชัยยุทธ    คงมี
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail : -

อื่นๆ