ททบ.5  เสียสละ  พัฒนา  นำคุณค่า  สู่สังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
หน้าที่รับผิดชอบ
บุคลากรส่วนกลาง
โครงสร้างการบริหารงาน
อัตรากำลังพล

ชื่อ
รหัสผ่าน
สถานี (ความถี่ออกอากาศ)
01 นครสวรรค์ (VHF. CH-8)
02 นครราชสีมา (ช่อง 8 (VHF) BAND III)
03 เชียงใหม่ (VHF. CH-5)
04 อุบลราชธานี (1) (VHF. CH-10)
05 สงขลา (VHF. CH-8)
06 พิษณุโลก (VHF. CH-11)
07 ขอนแก่น (VHF. CH-11)
08 ระยอง (VHF. CH-4)
09 สุราษฎร์ธานี ()
10 ภูเก็ต (VHF. CH-3)
11 เชียงราย (VHF. CH-12)
12 บุรีรัมย์ (VHF CH-5)
13 สกลนคร (VHF. CH-5)
14 หนองคาย (VHF. CH-6)
15 นราธิวาส (VHF. CH-4)
16 ยะลา (1) (VHF. CH-3)
17 เพชรบูรณ์ (VHF. CH-3)
18 นครศรีธรรมราช ()
19 ลำปาง (VHF. CH-4)
20 แพร่ (VHF CH - 4 )
21 ประจวบคีรีขันธ์ (VHF. CH-4)
22 สระแก้ว (VHF. CH-8)
23 สตูล (VHF. CH-7)
24 น่าน (VHF. CH-5)
25 ตาก (VHF. CH-4)
26 ชุมพร (VHF. CH-7)
27 ระนอง (VHF. CH-3)
28 ตราด (VHF. CH-3)
29 ตรัง (VHF. CH-8)
30 ชลบุรี (UHF. CH-38)
31 มุกดาหาร (VHF. CH-10)
32 ร้อยเอ็ด (UHF-CH -49 ( BAN 5 ))
33 อุบลราชธานี(2) (UHF. CH-30)
34 พะเยา (UHF. CH-44 )
35 ยะลา(อ.เบตง) (UHF. CH-52)
36 ชัยภูมิ (UHF. CH-49)
37 แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) (UHF. CH-42)
38 แม่ฮ่องสอน(ปาย) (UHF. CH-50)
39 เลย (UHF. CH - 50 )
40 จ.ยะลา (อ.เบตง-ปกโย๊ะ) (-)
41 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อ.หัวหิน (-)
42 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.สิงห์บุรี (-)
43 สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ.กาญจนบุรี (-)
Web Link

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
TGN
Track And Trace
สถานีถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จ.แม่ฮ่องสอน(ปาย)

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย


คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลสถานี

ที่ตั้ง ค่ายโสณบัณฑิตย์ 222 ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 053 - 065100
เริ่มออกอากาศ 25 มกราคม 2550
ความถี่ออกอากาศ UHF. CH-50
พื้นที่เขตบริการ 2,444    ตารางกิโลเมตร
ความสูงจาก
ระดับน้ำทะเล
580    เมตร
ความสูงเสาอากาศ 60    เมตร
เว็บไซด์ -
e-mail -
พื้นที่ออกอากาศ อ.ปาย ได้แก่ 1 ต.เวียงเหนือ 2 ต.เวียงใต้ 3 ต.แม่นาเติง 4 ต.แม่ฮี้(บางส่วน)

เจ้าหน้าที่

ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.ภิเษก    กล่ำเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสถานี
e-mail : pai_tv5@hotmail.co.th
ชื่อ : นายทวีศักดิ์    ปาละธรรม
ตำแหน่ง : หน.ชุด / ช่างชั้น 3
e-mail : sakpai2508@hotmail.com
ชื่อ : จ.ส.อ.วรรณ    ทองนาค
ตำแหน่ง : ช่างชั้น ๒ ระดับ ๔
e-mail :

อื่นๆ